simfonik

simfonik
<yun. symphonos – ahəngdar> sif. mus.
1. Simfoniya musiqi forması ilə bağlı olan. Mövzunun simfonik işlənməsi. Simfonik muğam.
2. Nəfəsli, zərbli, simli ansamblın ifası üçün yazılmış; bu cür ifa ilə bağlı olan. Simfonik musiqi. Simfonik etüdlər. Simfonik konsert. – İndi bizim dünyada şöhrət qazanmış simfonik əsərlərimiz, romanslarımız, mahnılarımız vardır. İ. Ə..
◊ Simfonik orkestr – üç qrup simli, zərbli və nəfəsli musiqi alətini birləşdirən musiqi ansamblı. Lakin bunun dalınca simfonik orkestr orta səviyyəli bir süita çalanda <Yavər> başını buladı. M. İ.. 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti ongünlüyündə bu orkestr «Arşın mal alan» musiqili komediyasında simfonik orkestri əvəz etdi. Ə. Bədəlbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • simfónik — a m (ọ) skladatelj simfonične glasbe: je eden največjih simfonikov; simfonik in operni skladatelj; pren., knjiž. simfonik jezika // član simfoničnega orkestra: simfoniki imajo vajo / koncerti dunajskih simfonikov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Breakbeat hardcore — Stylistic origins Oldskool rave Breakbeat Acid house Techno Industrial Hip hop Cultural origins Late 1980s/Early 1990s, United Kingdom Typical instruments Synthesizer …   Wikipedia

  • Гимн Узбекистана — Serquyosh hur o lkam (Серқуёш ҳур ўлкам) Серкуёш хур улкам Мой солнечный, свободный край Нотная запись гимна Узбекистана …   Википедия

  • Азербайджанский государственный симфонический оркестр — имени Узеира Гаджибекова Выступление Государственного Симфонического Оркестра Азербайджана имени Узеира Гаджибекова в рамках Международного фести …   Википедия

  • Ализаде, Франгиз Алиага кызы — У этого термина существуют и другие значения, см. Ализаде. Франгиз Ализаде азерб. Firəngiz Əliağa qızı Əlizadə Полное имя Франгиз Алиага кызы Ализаде Дата рождения 28 …   Википедия

  • Национальный симфонический оркестр Узбекистана — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

  • kantata — <ital.> 1. Musiqinin müşayiəti ilə xorla və tək oxunan, adətən təntənəli mahiyyət daşıyan böyük musiqi əsəri. «Füzuli» kantatası. – Simfonik vokal əsərlər formasından biri də kantatadır. Ə. Bədəlbəyli. 2. Təntənəli xor havası. 3. Hər hansı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • konsert — <ital.> 1. Bir sıra musiqi, balet əsərlərinin, estrada və s. nömrələrinin müəyyən proqram əsasında kütləvi surətlə ifa olunması. Simfonik konsert. Kamera konserti. Estrada konserti. Gecə institutumuzda konsert vardı. İ. Ə.. 2. Orkestrin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • konsertmeyster — <alm. konzertmeister> 1. Simfonik orkestrdə solist və ya birinci skripkaçı, arfaçı və s. 2. Oxuyacaqları şeyləri öyrənməkdə müğənniyə kömək edən müşayiətçi – pianoçu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kontrabas — <ital.> Simfonik orkestrin tərkibinə daxil olan həcmcə ən böyük, səslənmə cəhətdən ən aşağı səsi olan simli musiqi aləti. Daşıdığı adından bəlli olduğu kimi, simli orkestrin tərkibi yalnız simli musiqi alətlərindən (skripka, alt, violonçel… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”